İnsan Kaynakları Politikamız

* İnsan Kaynakları politikamız çalışanlarımızın hedefleri ve şirket hedeflerini bütünleştirerek orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulur ve uygulanır.
* Sorumluluk almanın, katılımcılığın ve yaratıcılığın özendirildiği dinamik, iletişimi kolaylaştırıcı, yalın ve iyi işleyen bir organizasyon yapısı sağlanır.
* Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.
* Çalışanlarımızın yetişmesine, kendini geliştirmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine olanak sağlayacak sistemler oluşturulur.
* Çalışanların kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak ve şirkete aidiyetlerini arttıracak etkin tanıma ve ödüllendirme sistemleri uygulanır.
* Çalışanlarımızın motivasyonu ve mutluluğu ön planda tutulur.
* Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenir.
* Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilir.
* Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlanır.

Ravago Haber